Alzamora
candau
CERTIFICATS MEDIAMBIENTALS: COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT

Alzamora Packaging es compromet a conservar els boscos consumint paper FSC® (Forest Stewardship Council) d'origen sostenible. El seu objectiu és millorar la gestió de les masses forestals, frenar les tales il·legals i promoure la conservació dels boscos més amenaçats a través del consum responsable de productes forestals. Amb aquest objectiu, Alzamora Packaging augmentarà l'abastament de productes forestals certificats per sistemes que ofereixen les màximes garanties de l'origen socialment i ambientalment responsable de la fusta, com els segells FSC® i PEFC™.

Alzamora Packaging també garanteix el compliment de la normativa de gestió mediambiental ISO14000.

certificat
CERTIFICATS DE QUALITAT: garantIa CONSTANT de servEi

Ferma en la seva voluntat de garantir la qualitat i les bones pràctiques en tots els processos de producció i organització, Alzamora Packaging disposa, des de fa una dècada, del certificat de compliment de la norma ISO 9001:2000 i garanteix el compliment de la norma PS9000 adaptada a l'industria farmacèutica.

De la mateixa manera, durant els darrers anys, Alzamora Group ha adaptat gradualment les seves pràctiques empresarials amb l'objectiu de garantir el compliment de diverses normes:
- ISO 12647, sobre colorimetria,
- UNE 137006-2005, relativa a la impressió de textos en Braille en els envasos de cartonet per a medicaments fabricats industrialment.

Finalment, Alzamora Group aplica amb el màxim rigor les Bones Pràctiques de Manufactura (BPM) que regeixen el procés productiu d'indústries com la farmacèutica i l'alimentaria per obtenir productes innocus.